“De leskeuken op
school sluit perfect
aan op de praktijk.”