Bakker Vakkeuken is de specialist op het gebied van de professionele vaatwasmachine.

Bakker Vakkeuken bied in diverse prijsklassen professionele vaatwasmachines. Of het nu is voor een dorpshuis of een groot restaurant. Uit iedere branche kunt u bij Bakker Vakkeuken terecht voor een kwalitatief hoogwaardige professionele vaatwasmachine.

Vandaag de dag worden hoge eisen gesteld aan professionele vaatwasmachines. Enerzijds wordt van de vaatwasmachine een uitstekend wasresultaat verlangd en anderzijds mag het vaatwerk niet beschadigd worden.

In onze showroom hebben wij verschillende types professionele vaatwasmachines staan zodat u de verschillen tussen de machines met eigen ogen kunt bekijken. Is de nood hoog dan kunnen we in goed overleg binnen 24 tot 48 uur een nieuwe vaatwasmachine leveren en installeren.

Naast de professionele vaatwasmachine, doorschuif type levert Bakker Vakkeuken ook glazenspoelmachines en voorladers.

Merken Professionele vaatwasmachines